[{"make":"1","make_name":"Acura"},{"make":"31","make_name":"Hyundai"},{"make":"65","make_name":"Toyota"},{"make":"29","make_name":"Honda"},{"make":"14","make_name":"Chevrolet"},{"make":"35","make_name":"Jeep"},{"make":"36","make_name":"Kia"},{"make":"75","make_name":"Scion"},{"make":"26","make_name":"Ford"},{"make":"28","make_name":"GMC"},{"make":"13","make_name":"Cadillac"},{"make":"49","make_name":"Nissan"},{"make":"63","make_name":"Subaru"},{"make":"44","make_name":"Mazda"},{"make":"21","make_name":"Dodge"}]
2007 Chevrolet Avalanche 4WD Crew Cab 130" LS
$13,999

2007 Chevrolet Avalanche 4WD Crew Cab 130" LS

ID RV1757 3GNFK12377G180432 118,390 miles
0